Classica Nova Logo

Category: Classica Nova Tim

Željana Švonja Plazonja

Željana je rođena 1992. godine u Novom Sadu. Diplomirala je umetnost i humanističke nauke u oblasti medija i komunikacija na Univerzitetu Regent’s u Londonu. Kasnije

Vanja Espinar

Vanja Espinar

Vanja Espinar je master dramski i audio-vizuelni umetnik iz oblasti filmske i televizijske produkcije, a u Classica Nova zaposlena je od 2019. na poziciji saradnika

Aleksandar Korom Classica Nova

Aleksandar Korom

Aleksandar Korom rođen je 1982. godine u Novom Sadu, gde je 2001. godine upisao Fakultet tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment na departmanu za…

Aleksandra Švonja Classica Nova

Aleksandra Švonja

Aleksandra Švonja osnivač je i direktor produkcijske kuće Classica Nova. Autor je i producent TV serijala Pričajmo o tome sa Nevenom Buča, Profesija, Naše imanje,