Classica Nova Logo

Tag: Svemir na zemlji

Vanja Espinar

Vanja Espinar

Vanja Espinar je master dramski i audio-vizuelni umetnik iz oblasti filmske i televizijske produkcije, a u Classica Nova zaposlena je od 2019. na poziciji saradnika

Aleksandar Korom Classica Nova

Aleksandar Korom

Aleksandar Korom rođen je 1982. godine u Novom Sadu, gde je 2001. godine upisao Fakultet tehničkih nauka, smer Inženjerski menadžment na departmanu za…

Aleksandra Švonja Classica Nova

Aleksandra Švonja

Aleksandra Švonja osnivač je i direktor produkcijske kuće Classica Nova u okviru koje deluje kao autor, reditelj i producent. Od osnivanja do danas, realizovala je